FEAT

   
 


 

 

Home

ACERD

E-table

FEAT

KDA

Consultancy

Sustainability

CAD standards and management

PMP

Forum

Relax

 


     
 PHẦN MỀM TÍNH KẾT CẤU THEO 
PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN ĐƠN GIẢN

 

Download: 

oeo.la/dWaI_

MỤC ĐÍCH: tìm hiểu sâu hơn về phương pháp phần tử hữu hạn.

Phần mềm: có help và hướng dẫn chi tiết, giao diện quyen thuộc như Autocad. 
Qua phần mềm này bạn có thể hiểu thêm về phương pháp phần tử hữu hạn.

Với những bạn có khả năng lập trình, FEAT xuất ra số liệu hình học, tải trọng, ... 
rất dễ sử dụng giúp các bạn có thể hiểu lĩnh vực này tốt hơn.

 

 


 
 

 

 
Contact me: phucibst@yahoo.com
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free