E-table

   
 


 

 

Home

ACERD

E-table

=> Overview

=> Update

=> Support

FEAT

KDA

Consultancy

Sustainability

CAD standards and management

PMP

Forum

Relax

 


     
 

                                     TT

(Thống kê thép/Steel Schedule)
Giới thiệu/Intro: oeo.la/NunL_

Chạy trên: Windows XP, Vista, Win 7; Excel 2003, 2007, 2010; AutoCad 2004~2010

English infor  Download  Mua E-table


I. E- table
          
+ Nhập số liệu thống kê thép cho cấu kiện bê tông cốt thép, 
              thép hình trong Excel nhanh và dễ kiểm tra 
           + Cách nhập đa dạng, công cụ nhập Editor nhanh và hiệu quả 
           + Không giới hạn số lượng hình dạng thanh thép            
           + Hình dạng thép người dùng có thể tự định nghĩa thêm
           + Xuất báo cáo theo từng trang A4

   + Xuất định dạng AutoCad, tự động cập nhất số liệu Excel->AutoCad
   + Lập bảng tổng hợp thép, khối lượng từng loại cho dự toán, hoàn công
   + Không cần dùng máy tính bấm tay, giấy nháp nhờ
Công cụ tính toán để  nhập trực tiếp biểu thức toán
   + Một số tiện ích khác 

______________________________________________________________


  • Build Rebars & Steel Shapes Schedules using Microsoft Excel
  • Powerful Input Mothods
  • Users can define new shapes on their own
  •  Make reports in Excel or AutoCad
  • Make summary reports
  • Useful integrated utilities including instant calculator and so on.

         _______________________________________________________________

II. Giao diện

1. Giao diện chính nhập số liệu   /  Input
 
2. Nhập số liệu / Control
3. Xuất sang AutoCad, trong Excel  /  Export

 
   


Download:

https://docs.google.com/leaf?id=0B5zICrx4zDrgZjRiZTc1M2MtNTBlOC00NzhkLTkwMTUtMzkyMDc1YmQ1ZThi&hl=en_US

Một số chú ý

1. Thiết lập ban đầu
Vì E-table lập trình bằng Macro, chính vì vậy bạn cần cho phép Macro chạy trong Excel.
Để chạy trong Excel 2003, bạn vào menu ToolsMacroSecurity, chọn Low

Trong Excel 2007, chế độ có hơi khác một chút. Lần đầu khi mở E-table, bạn click vào
Options như hình vẽ, chọn Enable.
Để cho phép E-table luôn tự động chạy được, bạn click vào Trust center 
như hình vẽ trên. Chọn Macro Settings, rồi chọn Enable như hình vẽ dưới 
2. Xuất sang AutoCad 2004, 2007 
Bạn cần có thư viện CAD của E-table trong file AutoCad đó. Sau khi cài đặt, trong menu của
E-table (Menu Start ProgramsE-table), bạn sẽ thấy file Acad.dwg chứa file thư viện của E-table.
Bạn xuất trực tiếp vào hoặc copy thư viện đó vào file CAD của bạn

3. Windows Vista
Sử dụng bộ cài đặt riêng, download ở trên.

Mua E-table
Hiện tại đang trong quá trình nâng cấp nên tạm thời không chuyển giao phần mềm.
Phiên bản chưa đăng ký có thể thống kê tối đa 20 dòng số liệu nên các bạn có thể dùng
bình thường.

Liên hệ:
email: phucibst@yahoo.com

 
 

 

 
Contact me: phucibst@yahoo.com
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free