Update

   
 


 

 

Home

ACERD

E-table

=> Overview

=> Update

=> Support

FEAT

KDA

Consultancy

Sustainability

CAD standards and management

PMP

Forum

Relax

 


     
 CHỨC NĂNG MỚI CỦA E-TABLE

 
 
 
 • Khi bạn cần thống kê thép file bản vẽ CAD, tại ô nhập số liệu (A, B, C, D, E, H) ấn nút Ctrl, chương trình sẽ kích hoạt chức năng đo khoảng cách trong AutoCad.
 • Chuyển sang AutoCad
 • Click điểm đầu và điểm cuối của thanh thép, chương trình sẽ tự động tính chiều dài thanh và nhập vào ô số liệu hiện thời
 
 • Chú ý: nếu bạn không vẽ theo tỉ lệ 1:1 thì sau khi chương trình đo khoảng cách xong, bạn chia cho tỉ lệ tương ứng bằng cách nhâp luôn phép chia vào ô nhập đó, ví dụ tại ô nhập chiều dài A: 500/10, chương trình sẽ tự động tính phép chia này.
 • Thư viện khối lượng thép theo tiêu chuẩn 356:2005 trong Sheet Shapes, Cell L8
Standard data (Vietnam) TCXDVN 356:2005
STT
Đường kính (mm)
Diện tích (mm2)
Trọng lượng (Kg/m)
1
6
28.3
0.222
2
8
50.3
0.395
3
10
78.5
0.617
4
12
113.1
0.888
5
14
153.9
1.208
6
16
201.1
1.578
7
18
254.5
1.998
8
20
314.2
2.466
9
22
380.1
2.984
10
25
490.9
3.853
11
28
615.8
4.834
12
30
706.9
5.549
13
32
804.2
6.313
14
36
1017.9
7.990
15
45
1590.4
12.485
16
50
1963.5
15.413
 • Bạn có thể tự thêm thanh thép mới trong bảng này
 • Thép từng loại trong Sheet E-table được tổng hợp theo từng đường kính trong Sheet Summary. Thép chia theo nhóm (Group) ở cột Q, R được tổng hợp riêng phía dưới bảng tổng hợp trong Sheet Summary
 • Tại Sheet Steel Shape, bạn click nút Show E-table để thống kê thép hình.
 • Thư viện hình dạng thép hình trong Sheet Shapes.
 • Bạn có thể tự thêm hình dạng mới trong thư viện đó, chỉ cần trước chữ End là được.
 
 • Để xuất số liệu thép hình, bạn click nút Copy to E-table (Tại cột M phải ghi tên cấu kiện, cột N là số lượng cấu kiện)
 • Sau đó xuất báo cáo như bình thường tại Sheet Etable
 
 • Chạy tốt trên AutoCad 2004, 2007, 2008, 2009 và Excel 2003, 2007
 • Bạn chọn chiều dày lớp bảo vệ trong Cell X6, mặc định là 30.
 • Sau khi nhập số liệu cho chiều dài xong, bạn phải chuột vào ô đó, chương trình sẽ tự động thêm “-30” vào ô nhập. Nếu phải trừ đi hai lần, bạn click hai lần.
 • Chức năng này rất hữu ích khi bạn vừa đo khoảng cách trong AutoCad xong và phải chuột để trừ đi lớp bảo vệ.
 

Phải chuột

 
 • Chức năng này thường áp dụng với cấu kiện có cả thép hình và thép bê tông cốt thép.
 • Trước tiên bạn thống kê thép hình trong Sheet Steel Shape
 
 • Click nút Show E-table để tiến hành nhập
 • Trong ô nhập Loại, bạn nhập loại thép: C, chương trình sẽ tự động lọc hết các loại thép bắt đầu bằng C trong thư viện.
 • Đối với thép tấm, bạn có thể nhập kích thước dài, rộng: a, b; chương trình sẽ tự động tính diện tích của ô đó.
 • Sau khi nhập xong, bạn Click nút Copy to E-table, chương trình sẽ tự động chèn vào Sheet E-table
 
 
 
 • Với thép tấm, bạn chỉ cần nhập hàm tính số kG/m2: ThephinhKGm2(x) để chương trình tự tính trọng lượng kG/m2, với x là bề dày của thép tấm, đơn vị mm.
 • Thép hình được tổng hợp trong hàng phía dưới Sheet Summary
 • Bảng Summary sẽ tính toán chiều dài, trọng lượng thép cho từng loại đường kính và từng loại thép hình.
 • Trong trường hợp có nhiều bảng, chương trình sẽ tự động tách riêng ra từng bảng và có bảng tổng.
 
 • Để lập bảng tổng hợp, click Report
 • Trong mục Summary, chọn “Tính trọng lượng theo yêu cầu” để tự động tính trọng lượng thép theo điều kiện lọc là D1, D2
 • Chọn “Chèn bảng tổng” để tự động chèn bảng tổng hợp của tất cả các bảng trong trường hợp trong một file có nhiều bảng
 • Click OK để bắt đầu
 • Kết quả trong Sheet Summary:
Chú ý: Tổng TL (KG) ở hàng gần cuối cùng chỉ tính đối với thép tròn, không tính thép hình.
 
 • Để thay đổi thứ tự hiển thị trong thư viện hình ảnh khi nhập, bạn có thể điều chỉnh số thứ tự ở cột B trong Sheet Shapes. Miễn là thứ tự trong cột B là liên tục từ 1 đến hết.
 • Tắt E-table đi và bật lại.
 • Sự thay đổi này không anh hưởng gì tới dữ liệu cũ trước đó.
 
 
 • Nâng cấp chức năng Refresh đảm bảo độ chính xác cao hơn
 • Thêm chức năng hiển thị trạng thái làm việc khi xuất báo cáo
 
 • Từ phiên bản này trở đi, E-table có thể chạy trên Windows XP, Vista; Excel 2003, 2007; Autocad 2004~2009
 • Download trong trang giới thiệu E-table

 
 

 

 
Contact me: phucibst@yahoo.com
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free